Duszpasterze

Ks. Andrzej Kłódka - Proboszcz

Imieniny: 30 listopada

Ks. Marcin Rusiecki - Wikariusz

Imieniny: 11 listopada

Ks. Tomasz Jeziorski - Wikariusz

Imieniny: 28 stycznia

Ks. dr Stanisław Gorgol - Rezydent

Imieniny: 18 września